Modificació Codi Penal 2019. LO 1/19

S’ha publicat la llei orgànica 1/2019, de modificació del Codi Penal, amb la finalitat de transposar Directives de la UE.

La transposició de directives és un element bàsic per la construcció homogènia d’Europa. Alhora és un objectiu del tractat de Lisboa en l’àmbit Penal,

El retard per part de l’estat espanyol en transposar aquestes directives no té justificació. En dret penal prohibeix la retroactivitat. Si una conducta no es troba descrita com en el codi penal, no és pot parlar de delicte.

La Directiva 2014/57/UE, cerca la protecció del mercat interior i la confiança dels inversos. Codifica com a delictives les conductes dutes a terme amb informació privilegiada i tendents a la manipulació del mercat.

El retard de cinc anys en la transposició de la Directiva és injustificable.

La Directiva 2017/541/UE de lluita contra el terrorisme, modifica l’article 572 del Codi Penal. Incrementa la pena prevista i preveu com a conducta terrorista certes falsedats documentals. Es transposa la responsabilitat de les persones jurídiques en la comissió de qualsevol tipus de delicte de terrorisme.

La transposició de la Directiva (UE) 2017/1371 implica la regulació harmonitzada contra fraus a la Hisenda de la Unió Europea. Inclou conductes de blanqueig de capitals, suborn i malversació. Amplia la definició de funcionari públic. Les persones jurídiques que gestionin recursos públics poden cometre aquest delicte.

Finalment, es reforma l’article 156 bis “completa el régimen de prevención y persecución del delito de tráfico de órganos humanos “.