He rebut un SMS del Jutjat

Rebre una notificació per SMS del Jutjat cada cop ens ha de resultar menys extrany, però sobretot, ens pot fer sospitar, és una notificació vàlida? És una enganyifa? És phishing?

En els procediments judicials la representacio és del Procurador, per tant és qui s’encarrega de notificar els actes judicials al seu representat, no obstant això, el sistema s’ha pervertit i qui realment ho fa a la pràctica és l’advocat.

Un dels elements disruptius de les noves teconologies en l’àmbit de la Justícia es concreta per exemple, en l’ús de les TIC per dur a terme actes de notificació personal a l’administrat o ciutadà.

L’any 2.014 ja es podien rebre SMS per part del Jutjat. El primer fou el Jutjat núm. 4 de Jaen, doncs la Junta de Andalucía, va establir un pla pilot que permetia l’enviament de notificacions.

Sabem que la notificació per SMS és vàlida doncs porta un codi segur de verificació o CSV. El codi de CSV té 20 caràcters (curt) o 40 (llarg), així doncs, el Consell General del Poder Judicial ha configurat un mijtà per comprobar-n’he la validesa.

Ara, si rebem un SMS amb una notificació judicial només caldrà comprobar la seva veracitat. Ho farem introduint el codi CSV al Servei de Consulta de CSV.

T’ha arribat un SMS del Jutjat? Has fet el passos precedents? Tens més dubtes? Posa’t en contacte amb mi i t’orientaré. O si prefereixes pots demanar visita al SOJ del teu partit judicial.