Imatges al web

La utilització indiscriminada de imatges al web pot portar-nos maldecaps si no ho fem bé. Per exemple, no podem agafar la imatge que ens agrada per il·lustrar la nostra darrera entrada al web.

Has de saber que segons la normativa vigent, les imatges al web són objecte de protecció per la normativa propietat intel•lectual. Segons aquesta normativa doncs, podem distingir entre, en primer lloc l’obra fotogràfica, que té la característica d’originalitat derivada de la creació i en segon lloc la simple fotografia en oposició en l’anterior.

Destaquem que les obres fotogràfiques gaudeixen d’una protecció d’entre 70 i 80 anys (autors que han mort abans de 1987), les simples fotografies només 25 anys. En altres paraules, un cop finalitzat el periode de protecció ambdues passen a ser de domini públic.

Així doncs podem utilitzar imatges al web sempre que, en primer lloc no vulnerin drets personals, com poden ser el dret a la imatge i a la intimitat i, sense ànims d’exhaustivitat, en segon lloc compleixin alguns dels següents apartats:

  • Siguin de domini públic. (Hi han webs especialitzades)
  • En siguem els autors.
  • Té una llicència de Creative Commons
  • El titular del dret d’autor ens ha autoritzat.
  • L’ús que en fem compleix els requisits del dret de cita.

Tens dubtes sobre el compliment normatiu de la teva web? Doncs contacta’m!

Fotografia extreta d’una font de domini públic.
https://www.nypl.org/blog/2016/01/11/public-domain-images-sibl