Assegurances Caldes Advocats

Assessorem amb tot tipus d’assegurances

Li oferim l’assessorament i la gestió en la contractació de tot tipus d’assegurances per a vostè, la seva família i el seu negoci amb contractes que s’adapten a les seves necessitats.

L’assegurança és un contracte onerós, la finalitat del qual és la cobertura d’un o més riscs determinats pel cas que s’esdevingui un sinistre. L’assegurança proposa donar seguretat contra un risc incert i futur. La seguretat que proposa l’assegurança no suprimeix el risc, sinó que el valora econòmicament; aquesta valoració econòmica es tradueix en una compensació en cas de sinistre.

Amb experiència en el món assegurador des de l’any 1.996 li oferim l’assessorament en la contractació d’assegurances de qualsevol caire per tal de trobar-se ben protegit, vostè i els seus en tot moment.

Així mateix amb el bagatge i l’experència professional suficients, com a lletrats, en el supòsit que una asseguradora refusi la cobertura d’un sinistre o en redueixi la indemnització quan, aparentment, no existeixi cap motiu contractual per fer-ho oferim: dur a terme un estudi de viabilitat d’una reclamació extra-judicial o judicial a la companyia en virtut de la relació contractual i la normativa aplicable.