dret mercantil

Dret mercantil i empresa

Les necessitats d’assessorament de les empreses i de les PYMES són cada cop més àmplies per això, els oferim els nostres serveis, posant especial èmfasi en la forma jurídica societària més adient a cada cas concret.

Entre d’altres, els serveis que oferim en l’àmbit mercantil i societari es poden resumir en:

  • Constitució de societats.
  • Assistència lletrada al Consell d’Administració i Junta General.
  • Defensa del soci.
  • Modificacions estatutàries.
  • Dissolucions i liquidacions.
  • Gestió de cobraments d’impagats.
  • Negociacions extrajudicials.
  • Contractes mercantils.
  • Procediments canviaris.
  • Responsabilitat dels administradors.