Dret penal i penitenciari

Definim el dret penal com el conjunt de normes que definidores d’accions i omissions considerades perjudicials per la vida en societat. Vénen determinades, reprimides i castigades en exercici de la potestat que l’estat té atribuïda per la Constitució. En sentit subjectiu, és el dret de l’estat a definir els delictes i a imposar i executar les penes. La pràctica penal del despatx es concreta en les següents matèries, amb intervenció lletrada en:

Delictes en l’àmbit de la família: Violència domèstica i maltractaments en l’àmbit de la llar. Impagament de pensions, substracció de menors. Tramitació d’ordres de protecció, mesures d’allunyament.

Delictes econòmics i contra el patrimoni: Apropiació indeguda, estafa, falsedats documentals, delictes societaris, blanqueig de capitals, insolvència punible, falsificacions, robatori, furt, danys i fraus.

Delictes contra les persones: Lesions, homicidi, assassinat.

Delictes contra l’ordre públic: atemptats contra l’autoritat, resistència i desobediència, tinença, tràfic i dipòsit d’armes.

Delictes de circulació d’automòbil: Alcoholèmies, conducció sense carnet, desobediència a l’autoritat, omissió del deure socors i conducció temerària.

Delictes contra la salut pública: Tràfic d’estupefaents, contaminació mediambiental.

Delictes administratius i polítics: Suborn, prevaricació, delictes urbanístics, tràfic d’influències, malversació.

Delictes contra la llibertat: detenció il·legal, segrest, amenaces, coaccions, tortura i contra la integritat moral.

Delictes contra l’honor: calúmnia i injúria.Delictes contra la seguretat social i el drets dels treballadors.

Delictes contra la llibertat sexual: agressió sexual, abús sexual, assetjament sexual, etc.

Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial.

Delictes contra l’administració de justícia: prevaricació, acusació i denúncies falses, simulació de delictes, fals testimoniatge, obstrucció a la justícia, deslleialtat professional, trencament de condemna.

Judicis de faltes

* Tots els processos penals per delictes o faltes.

  • Dret penal del menor.
  • Assistència al detingut.
  • Exercici de l’acusasió particular.
  • Defensa davant de qualsevol tipus d’imputació.
  • Denúncies i querelles.
  • Reclamacions d’indemnitzacions per danys.
  • Alcoholèmies.
  • Lesions en accidents de trànsit.